УВАГА – ЛІНГВОЦИД!

Російська політика лінгвоциду на окупованих територіях України як спосіб демонтажу конституційного ладу України та елемент геноциду проти українського народу.

Лінгвоцид — цілеспрямоване нищення української мови як головної ознаки етносу, яке здійснюється шляхом її витіснення з різних сфер суспільного життя, примусового включення громадян України до російського мовнокультурного простору, асиміляції населення тощо, є способом демонтажу конституційного ладу України, однією зі складових російської політики знищення українського народу на окупованих територіях, яка визнана ВРУ, парламентами країн світу, міжнародними організаціями як геноцид.

Термін «лінгвоцид» застосовано у рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 р. за наслідками розгляду справи щодо конституційності Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Зокрема, в ньому йдеться: «Важливо враховувати особливі історичні обставини, що склалися внаслідок цілеспрямованого насильного зросійщення України, яке тривало не одне століття під час перебування України в складі спочатку царської Росії, а згодом - СРСР. За часів царської Росії на використання української мови було накладено низку заборон. За радянських часів після нетривалого періоду українізації відбувалося масове знищення активних носіїв української мови, витіснення її практично з усіх сфер публічного (суспільного) життя. Шляхом репресій, «розстріляного відродження», голодоморів, запровадження вищої освіти лише російською мовою, “»армонізації словників» тощо українська мова стала жертвою лінгвоциду, а українське суспільство зазнало тотального зросійщення».

Загроза українській мові, - наголосив Конституційний Суд, - рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави, оскільки мова - це своєрідний код нації, а не лише засіб спілкування. Без повноцінного функціонування української мови в усіх ділянках публічного життя суспільства на всій території України українській нації загрожує втрата статусу й ролі титульної й державотвірної нації, що є рівнозначним загрозі зникнення Української держави з політичної карти світу. Українська мова - доконечна умова (conditiosinequanon) державності України та її соборності.

Конституційний Суд також закцентував увагу на тому, що українська мова є невіддільним атрибутом української державності, оскільки мовне питання постійно було присутнє в національно-культурній та політичній боротьбі українців за власну державу, а у бездержавний період саме українська мова заступала собою відсутність Української держави. Поняття «державна мова» є складовим елементом поняття «конституційний лад», іншим складником якого є, зокрема, поняття «державні символи».

Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій - це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані.

З огляду на це Уповноваженим із захисту державної мови ініційовано збір та документування фактів стосовно дій країни-агресора на тимчасово окупованих територіях, які спрямовані на витіснення української мови з публічного простору, суспільного вжитку, а також дискримінацію, переслідування чи репресії проти громадян України за мовною ознакою.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас КРЕМІНЬ просить повідомляти про акти лінгвоциду української мови (будь-які дії окупантів або їх посіпак - колаборантів, спрямовані на дискримінацію чи репресії проти українців за мовною ознакою, примусове витіснення української мови з публічного простору та суспільного вжитку, заміна її російською) за телефоном: +380635561279 або на електронну пошту: stoplinguacide@gmail.com