Документи, методрекомендації


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році

Структура 2022/2023 навчального року. Форми організації освітнього процесу. Наповнюваність класів. Поділ класів на групи

Впровадження державного стандарту базової середньої освіти в 5 класах. Оцінювання результатів навчання
Психологічні аспекти організації освітнього процесу в умовах воєнного/післявоєнного стану
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання української мови, української літератури, зарубіжної літератури у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання мови та літератури корінних народів, національних меншин у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання англійської, французької та німецької мови у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предметів природничої освітньої галузі у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предметів соціально і здоров’язбережувальної освітньої галузі у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання історії, основ правознавства, громадянської освіти та курсів духовно-морального спрямування у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технології) у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання освітньої галузі «Мистецтво» у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист України» у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання предметів «Економіка. Підприємництво та фінансова грамотність» у 2022/2023 навчальному році
Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2022/2023 навчальному році